top of page

Khu B2B

Mua theo nhóm - Bán buôn - Yêu cầu mặt hàng đặc biệt

Tất cả các sản phẩm sức khỏe của Đức đều có thể được đặt hàng với số lượng lớn. Yêu cầu đặc biệt về sản phẩm dược phẩm

1. Nếu bạn cần đặt trên 20 mặt hàng mua theo nhóm, hoặc các mặt hàng đặc biệt không có trên trang web của chúng tôi. Bạn luôn được chào đón liên hệ với chúng tôi.

bottom of page