top of page
Image by Ishtiaque G2

Axit amin và protein - các cơ sở xây dựng của sự sống

Cơ thể con người chứa tới 21% protein. Có khoảng 80.000 khối cấu tạo protein, còn được gọi là protein. Chúng được tạo thành từ hàng triệu axit amin.
Axit amin có chức năng cơ bản là vận chuyển protein (hemoglobin, myoglobin), protein mô liên kết (collagen, elastin), globulin miễn dịch (cơ chế tự vệ của cơ thể) và các cấu trúc cơ bản của quá trình tái tạo tế bào.

Cơ thể chúng ta phụ thuộc vào nguồn cung cấp axit amin và thức ăn. Việc thiếu một axit amin duy nhất sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành của tất cả các protein phụ thuộc. Nhu cầu về axit amin cũng tăng lên nếu sinh vật bị căng thẳng đặc biệt (căng thẳng, tập thể dục, bệnh tật).

bottom of page