top of page

老客戶酬賓計劃

Nhận điểm và đổi phần thưởng

 1. 01

  Đăng ký

  • Đăng ký làm thành viên để bắt đầu tận hưởng chương trình khách hàng trung thành

 2. 02

  Kiếm điểm

  • 購買產品

   Nhận 1 điểm cho mỗi $1 chi tiêu

  • 加入網站會員

   Nhận 50 điểm

  • 訂購方案

   Nhận 1 điểm cho mỗi $1 chi tiêu

 3. 03

  Quy đổi phần thưởng

  • 金牌老客戶下一個訂單

   60.000 Điểm = Giảm $500 đơn hàng trên $5,000

bottom of page